Manometry do pomiaru ciśnienia względnego z rurką Bourdona – standardowe

 
Manometry z rurką Bourdona
Model 111.10 przyłącze radialne dolne
Wersja standardowa
zastosowanie – ciśnieniomierze ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia gazu i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi
– pneumatyka
– ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja
– technika medyczna
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 40, 50, 63,, 80, 100, 160
klasa dokładności – 2,5 (opcja – 1,6)
zakres pomiarowy 0 …0,6 do 0 … 400 bar (max. 40 bar dla 160 mm)
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
– opcjonalnie: + 150 0C; 100 mm i 160 mm
przyłącze procesowe – NS 40: M10x1; G1/8” B; G1/4” B
– NS 50, 63 M12x1,5; G1/8” B; G1/4” B
– NS 80, 100, 160 M20x1,5, G3/8” B; G1/2” B; 1” NPT
wykonania specjalne – dla zamkniętych systemów grzewczych
– dla przemysłowych systemów grzewczych
– dla chłodnictwa
– jako wskaźnik poziomu wody i centralnego ogrzewania
materiał części zwilżanych – stop miedzi
karta katalogowa
Manometr z rurką Bourdona
Model 111.11, przyłącze radialne dolne
Manometry spawalnicze
zastosowanie – manometry do stosowania w aparatach spawalniczych i procesach związanych ze spawalnictwem
konstrukcja – wg. ISO 5171
rozmiar nominalny – 40, 50, 63
klasa dokładności – 2,5
zakres pomiarowy 0 … 1 do 0 … 400 bar wg. EN 837-1/5standardowe zakresy spawalnicze dla tlenu i acetylenu wg. ISO 5171
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 40 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – NS 40 G1/8” B; 14 mm
– NS 50; 63 G1/4” B; 14 mm
materiał części zwilżanych – stop miedzi
karta katalogowa
Manometr z rurką Bourdona
Przyłącze tylne, wersja standardowa
Model 111.12
zastosowanie – do mediów gazowych i ciekłych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie reagują ze stopem miedzi
– pneumatyka
– ciepłownictwo i technologia klimatyzacyjna
– małe kompresory
– inżynieria medyczna
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 40, 50, 63, 80, 100
klasa dokładności – 2,5 (opcja – 1,6)
zakres pomiarowy – 0 …0,6 do 0 … 400 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – NS 40 G1/8” B (zewnętrzny), 14 mm
– NS 50, 63 G1/4” B (zewnętrzny), 14 mm
– NS 80, 100 G1/4” B (zewnętrzny), 14 mm
wykonania specjalne – dla zamkniętych systemów grzewczych
– dla wskazania poziomu wody (areometr)
materiał części zwilżanych – stop miedzi
karta katalogowa
Manometry standardowe o podwyższonej wytrzymałości
Model 111.20
zastosowanie – ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
– ciepłownictwo, gazownictwo
– chłodnictwo i wentylacja
konstrukcja – wg. PN-EN 837-1: 2000
rozmiar nominalny – 100, 160 mm
klasa dokładności – 1,6
zakres pomiarowy 0 … 0,6 bar do 0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 40 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne lub tylne ekscentryczne
– NS 100, 160 M20x1,5; G1/2”; G3/8”; 1” NPT
wykonania specjalne – kołnierz tylny stal malowana na czarno
– kołnierz przedni stal malowana na czarno
– amortyzator ciśnienia
– wskazówka ciągniona maksymalnego wskazania
materiał części zwilżanych – stop miedzi
karta katalogowa
Manometry standardowe o podwyższonej wytrzymałości z przystawką kontaktową
Model 111.20 + EM
zastosowanie – ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
– urządzenia i instalacje ciepłownicze
– sterowanie procesami przemysłowymi
konstrukcja – wg. PN – 82 / M – 42322
rozmiar nominalny – 100, 160 mm
klasa dokładności – 1,6 / 2,5
zakres pomiarowy – 0 … 1 do 0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 25 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne
– NS 100, 160 M20x1,5; G1/2”; G3/8”; 1” NPT
wykonania specjalne – kołnierz przedni
– kołnierz tylny
– amortyzator ciśnienia
materiał części zwilżanych – stop miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, przemysłowy do pomiaru czynników o temperaturze do 200 0C
Model 111.22
zastosowanie – do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy obojętnych na stopy miedzi o temperaturze do 200 0C. Do zastosowania w przemysłowych instalacjach cieplnych
konstrukcja – wg. PN-EN 837-1:2000- wg. PN-88/M-42304
rozmiar nominalny – 100; 160 mm
klasa dokładności – 1,6
zakres pomiarowy – 0 … 1 do 0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 25 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 200 0C
przyłącze procesowe – radialne
– NS 100, 160 M20x1,5; G1/2”; G3/8”; 1” NPT
wykonania specjalne – kołnierz przedni
– kołnierz tylni
– amortyzatory ciśnienia zmiennego
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Miniaturowy manometr z rurką Bourdona
Montaż tylny, wersja standardowa
Model 111.12.27
zastosowanie – do mediów gazowych i ciekłych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie reagują ze stopem miedzi
– wskazania ładowania ciśnieniowego butłi
– sprzęt respiracyjny, broń sportowa, inżynieria spawalnicza
– inżynieria medyczna
konstrukcja
rozmiar nominalny – 27 mm
klasa dokładności – 4,0 (2,5)
zakres pomiarowy – niskie ciśnienie: 0 … 4 do 0 … 25 bar
– wysokie ciśnienie: 0 … 100 do 0 … 400 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – G 1/8” B (zewnętrzny)
wykonania specjalne
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometr z rurką Bourdona, dla aparatury pomiarowej ciśnienia w oponach
Model 111.14
zastosowanie – do stosowania w systemach pompowniczych do monitorowania ciśnienia w oponach podczas pompowania opon pojazdów silnikowych
– stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, stacje obsługi
konstrukcja – wg. PN-EN 12645- świadectwo legalizacji (opcja)
rozmiar nominalny – 63 i 80 mm
klasa dokładności
zakres pomiarowy – 0 … 4 bar; 0 … 10 bar; 0 … 25 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 70 0C
przyłącze procesowe – przyłącze dolne (LM); przyłącze tylne centryczne (CBM)
– G 1” B (zewnętrzny), 14 mm
wykonania specjalne – świadectwo legalizacji
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, seria do montażu panelowego, przyłącze tylne
Model 111.16
zastosowanie – do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi
– pneumatyka
– ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja
– małe kompresory
– inżynieria medyczna
konstrukcja wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 40; 50; 63 mm
klasa dokładności – 2,5
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 400 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – przyłącze tylne centryczne (CBM)
– NS 40 G 1/8” B (zewnętrzny), SW14- NS 50 i 63 G 1” B (zewnętrzny), SW14
wykonania specjalne – kołnierz panelowy, stal czarna
– obejma do montażu, stal, galwanizowana
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, seria do montażu panelowego z zaciskami sprężynowymi
Model 111.26
zastosowanie – do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi, które nie są lepkie i krystalizujące
– pneumatyka
– dozowniki spożywcze
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 40; 50; 63; 800
klasa dokładności – 2,5 (1,6)
zakres pomiarowy – 0 … 2,6 do 0 … 400 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – przyłącze tylne centryczne (CBM)
– NS 40: G 1/8” B (zewnętrzny), 14 mm
– NS 50, 63, 80: G 1” B (zewnętrzny), 14 mm
wykonania specjalne
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką spiralną, seria standardowa
Model 116.15
zastosowanie – do pomiaru ciśnienia statycznego suchych gazów, które nie reagują ze stopami miedzi
– inżynieria spawalnicza
– inżynieria medyczna
konstrukcja
rozmiar nominalny – 36; 41
klasa dokładności – 2,5
zakres pomiarowy – 0 … 160 do 0 … 400 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – przyłącze tylne centryczne (CBM)
– G 1/8” B (zewnętrzny), 12 mm
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
– ogranicznik
– pokrywa ochronna z gumy
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja przemysłowa
Model 112.28
zastosowanie – do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi, które nie są lepkie i krystalizujące
– hydraulika
– sprężarki
– chłodnictwo
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 80
klasa dokładności – 1,6
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 40 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM); centryczne tylne (CBM)
– G 3/8” B (zewnętrzne), 19 mm
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
– płynne wypełnienie (gliceryna)
– montaż panelowy (ramka 88×88 mm)
– ogranicznik
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona
Obudowa z tworzywa z płynnym wypełnieniem
Model 113.13
zastosowanie – przeznaczony do stosowania w niekorzystnych warunkach, kiedy występują pulsacje i wibracje
– odpowiedni do wszystkich mediów gazowych i ciekłych które nie zatykają układu ciśnienia lub nie wchodzą w reakcję z częściami ze stopów miedzi
– hydraulika
– kompresory
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 40; 50; 63
klasa dokładności – 2,5
zakres pomiarowy – 0 … 1 do 0 … 400 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM); tylne centryczne (CBM)
– NS 40 G 1/8” B, SW 12 (tylko przyłącze dolne)
– NS 50; NS 63 G 1” B, SW 14
wykonania specjalne – NS 40: obudowa ze zintegrowanym pierścieniem panelowym
– NS 50, 63: 3-otworowy kołnierz do montażu panelowego
– obejma do montażu panelowego (dla przyłącza tylnego)
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry standardowe z wypełnieniem glicerynowym
Model 113.53
zastosowanie – do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy chemicznie obojętnych na stopy miedzi w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje
– hydraulika mobilna i siłowa
– pompy i sprężarki
– przemysł górniczy
– przemysł paliwowy
konstrukcja – PN-EN 837-1; ZN-84/KFM-012/343
rozmiar nominalny – 40; 80; 100 mm
klasa dokładności – 40; 80: 2,5- 100: 1,6
zakres pomiarowy – -1/0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 10 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C – wypełnienie gliceryną- medium: max. + 100 0C – wypełnienie silikonem
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM); tylne centryczne (CBM)
– NS 40 M12x1,5; G 1”; 1/4NPT; M10x1,5
– NS 80, 100 M20x1,5; G1/2”; 1/2NPT
– NS 40 złącze STECKO
wykonania specjalne – skala logarytmiczna dla NS80, NS100 (z gliceryną)
– wskazówka markowa nastawna na szybie dla NS100
– wskazówka markowa na podzielni dla NS 100
– wykonanie z podświetleniem dla NS80, NS100
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometr z rurką Buordona z płynnym wypełnieniem, obudowa ze stali CrNi
Model 213.53
zastosowanie – do pracy w trudnych warunkach przy wstrząsach i wibracjach
– do gazów i mediów ciekłych, które nie reagują ze stopem miedzi, które nie są lepkie i krystalizujące
– hydraulika
– kompresory, przemysł stoczniowy
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 50; 63; 100
klasa dokładności – NS50, 63 – 1,6
– NS 100 – 1,0
zakres pomiarowy – NS 50 – 0 … 1 do 0 … 400 bar
– NS 63, 100 – 0 … 0,6 do 0 … 1000 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM); tylne centryczne (CBM); tylne ekscentryczne (EBM)
– NS 50, 63 G 1” B, SW 14
– NS 100 G 1” B, SW 22
wykonania specjalne
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, z wypełnieniem płynnym, obudowa z odkuwki mosiężnej
Model 213.40
zastosowanie – do systemów pomiarowych o wysokich i dynamicznych pulsacjach ciśnienia oraz wibracjach
– do gazów i mediów ciekłych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie reagują ze stopem miedzi
– przemysł górniczy
– hydraulika
– przemysł stoczniowy
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 63; 100
klasa dokładności – NS 63: 1,6
– NS 100: 1,0
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 1000 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM); tylne centryczne (CBM); tylne ekscentryczne (LBM)
– NS 50, 63 G 1” B, SW 14
– NS 100 G 1” B, SW 22
wykonania specjalne – obejma do montażu panelowego
– kołnierz przedni i tylny
– kompensacja ciśnienia wewnętrznego
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurka Bourdona, wersja dla górnictwa
Model 213.41
zastosowanie – do urządzeń górniczych i zakładów z hydraulicznymi urządzeniami jezdnymi
– zastosowanie przy obciążeniach dynamicznych, pulsacjach ciśnienia, wibracjach
– solidna konstrukcja (kuta obudowa mosiężna)
– nie kondensują wilgoci
– przeciwpyłowe
konstrukcja
rozmiar nominalny – 50 mm
klasa dokładności – 2,5
zakres pomiarowy – 0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM)
– połączenie wtykowe wg. DIN 20043, DN 10
wykonania specjalne – specjalne skale, napisy, specjalny lakier, świecąca farba
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona z tworzywa sztucznego z kapilarą
Model 101.00
zastosowanie – do urządzeń grzewczych i w uprawie roślin
konstrukcja
rozmiar nominalny – 27; 40 mm
klasa dokładności – 2,5
zakres pomiarowy – 0 …4,0 do 6,0 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – poprzez kapilarę z tworzyw sztucznych (PE-RT, Polietylen)
– długość kapilary 150 … 2000 mm
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja bezpieczna spawalnicza
Model 111.31
zastosowanie – w zakładach dla sprzętu do spawania, cięcia i innych pokrewnych procesów
– do tlenu i acetylenu
– dla zwiększonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa
konstrukcja – manometr bezpieczny z litą przegrodą zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa normy EN 837-1 (S3)
– wg. ISO 5171
rozmiar nominalny – 50 mm
klasa dokładności – 2,5
zakres pomiarowy – 0 … 2,5 do 0 … 400 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialny dolny
– 1 NPT (zewnętrzny); 14 mm
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
– obudowa lakierowana zgodnie z wymaganiami klienta
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja przemysłowa
Model 211.11
zastosowanie – do gazów i mediów ciekłych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie reagują ze stopem miedzi
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 250 mm
klasa dokładności – 1,0
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 1600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 40 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 80 0C
przyłącze procesowe – radialny dolny (LM); dolne tylne ekscentryczne (LBM)
– G 1” B (zewnętrzny), 22 mm
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
– okno z bezpiecznego szkła laminowanego lub jasne bez odprysków plastikowe
– kołnierz do montażu panelowego, stalowy, czarny- regulowany wskaźnik- wersja do tlenu, oleju i tłuszczu
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja przemysłowa
Model 211.20
zastosowanie – niezawodny manometr do maszyn i instalacji, jak również do procesów technologicznych
– do gazów i mediów ciekłych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie reagują ze stopem miedzi
– w przemyśle chłodniczym
konstrukcja wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 100; 160 mm
klasa dokładności – 1,0
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 1000 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 40 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 80 0C
przyłącze procesowe – radialny dolny (LM); tylne centryczne (LBM)
– G 1” B (zewnętrzny), SW 22 mm
wykonania specjalne – podwyższona temperatura medium do 100 0C przy zastosowaniu lutu miękkiego
– kołnierz przedni lub tylny, stal CrNi
– kołnierz przedni, stal CrNI, polerowana- obejma ze stali CrNi polerowanej ze wspornikiem- manometr z urządzeniem kontaktowym- dla chłodnictwa, ze skalą w 0C do pomiaru czynnika
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja do montażu panelowego
Model 214.11
zastosowanie – do pomiarów mediów ciekłych, gazowych, nielepkich i krystalizujących, oraz nie reagujących ze stopem miedzi
konstrukcja – wg. DIN 43700
rozmiar nominalny – 144×72; 144×144; 96×96; 72×72 mm
klasa dokładności – 1,0 NS 144×72; 144×144; 96×96- 1,6 NS 72×72; 96×96
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 1000 bar NS 144×72; 144×144; 96×96- 0 … 0,6 do 0 … 400 bar NS 72×72
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C (lut miękki)max. + 100 0C (lut twardy)
przyłącze procesowe – tylny ekscentryczny (LBM)
– NS 144×72 G 1” B (zewnętrzny), 17 mm
– NS 144×144; 96×96 G 1” B (zewnętrzny), 22 mm- tylny centryczny (CBM)- NS 72×72 G 1” B (zewnętrzny), 14 mm
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
– dwustronny system pomiarowy: NS 144×72; 96×96- styki przełączników
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja do pomiarów kontrolnych
Model 312.20
zastosowanie – do gazów i mediów ciekłych, które nie są lepkie i krystalizujące oraz nie reagują ze stopem miedzi
– precyzyjny pomiar w laboratoriach
– wysoka dokładność w pomiarze ciśnienia- kontrola manometrów w wersji przemysłowej
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 160 mm
klasa dokładności – 0,6
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 40 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 80 0C
przyłącze procesowe – dolne radialne (LM); tylne ekscentryczne (LBM)
– G 1” B (zewnętrzny), SW 22
wykonania specjalne – kołnierz przedni lub tylni, stal CrNI
– obejma do montażu panelowego, stal CrNi
– klasa dokładności 0,25- lustrzana skala- korekta punktu zero z zewnątrz (regulowana podzielnia)- regulacja medium gazu od 25 bar- urządzenie kontaktowe
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja do pomiarów kontrolnych
Model 311.11
zastosowanie – do pomiaru mediów ciekłych, gazowych, nielepkich i niekrystalizujących, oraz nie reagujących ze stopem miedzi
– precyzyjny pomiar w laboratoriach
– wysoka dokładność w pomiarze ciśnienia- kontrola manometrów
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 250 mm
klasa dokładności – 0,6
zakres pomiarowy – 0 … 0,6 do 0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 40 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 80 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM); tylne ekscentryczne (LBM)
– G 1” B (zewnętrzny), SW 22
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
– okno z bezpiecznego szkła laminowanego lub jasne bez odprysków plastikowe
– kołnierz do montażu panelowego, stal czarna- wyższa dokładność wskazania 0,25 Klasa wg EN 837-1 lub klasy3A wg ASME B 40.1
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja do pomiarów kontrolnych
Model 311.10
zastosowanie – ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
– wzorcowanie urządzeń ciśnieniowych
– próby szczelności instalacji gazowych
konstrukcja – wg. PN-EN 837-1
rozmiar nominalny – 160 mm
klasa dokładności – 0,6
zakres pomiarowy – -1/0 … 600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 40 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 60 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM)
– M20x1,5; G 3/8”; G 1”; 1 NPT
wykonania specjalne
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa
Manometry z rurką Bourdona, wersja do pomiarów kontrolnych
Model 342.11
zastosowanie – do pomiaru mediów ciekłych, gazowych, nielepkich i niekrystalizujących, oraz nie reagujących ze stopem miedzi
– precyzyjny pomiar w laboratoriach
– testowanie i kalibracja manometrów typu przemysłowego- najwyższa dokładność pomiaru ciśnienia
konstrukcja – wg. EN 837-1
rozmiar nominalny – 250 mm
klasa dokładności – 0,1
zakres pomiarowy – 0 … 1 do 0 … 1600 bar
dopuszczalna temperatura – otoczenie: – 20 0C ÷ + 60 0C
– medium: max. + 100 0C
przyłącze procesowe – radialne dolne (LM)
– G 1” B (zewnętrzny), SW 22
wykonania specjalne – inne przyłącza procesowe
– do montażu panelowego
materiał części zwilżanych – stopy miedzi
karta katalogowa