Mechaniczne urządzenia do pomiaru ciśnienia

 

Mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia względnego, absolutnego czy też różnicowego z rurką Bourdona, membranowe oraz puszkowe, sprawdziły się już miliony razy. Urządzenia te umożliwiają pomiar ciśnienia w zakresach od 0…2,5 mbar aż do 0…7000 bar z dokładnością sięgającą 0,1 %. Dodatkowo mogą być wyposażone w mechaniczne lub elektroniczne akcesoria oraz współpracować z różnymi typami separatorów membranowych.