Zawory do regulacji temperatury

 

Zawory do regulacji temperatury

Zasada pracy mechanicznego regulatora temperatury bezpośredniego działania systemu Clorius

Mechaniczny regulator temperatury składa się z dwóch zasadniczych podzespołów: zaworu i termostatu. W zależności od rodzaju i warunków zastosowania regulator może być rozbudowany o elementy wyposażenia dodatkowego takie jak: chłodniczka, tuleja ochronna czujnika lub ogranicznik temperatury. Termostat połączony jest na stałe z układem kapilary i czujnika. Temperatura mierzona przez czujnik działa na ciecz pomiarową zawartą w systemie czujnik-kapilara powodując zmianę jej objętości. Działająca przy tym siła przenoszona jest przez tłok nastawczy na trzpień zaworu. Przy wzroście temperatury oddziaływującej na czujnik zawór regulatora będzie pozostawał zamknięty (proces grzewczy) lub otwarty (proces chłodniczy) tak długo, aż osiągnięta zostanie nastawiona na zadajniku temperatura. Z chwilą spadku temperatury powrót organu zamykającego zaworu do położenia wyjściowego następuje pod wpływem działania wbudowanego układu sprężyn.