Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania

 

Zasada pracy mechanicznego regulatora ciśnienia bezpośredniego działania

Zawór redukcyjny typu 5801

Przez korpus zaworu stanowiącego górną część regulatora przepływa czynnik. W wyniku zachodzącego w zaworze spadku ciśnienia w przyłączonej do kołnierza wylotowego zaworu części instalacji ciśnienie czynnika jest niższe niż na wlocie do zaworu. Ciśnienie zredukowane doprowadzane jest przewodem impulsowym do siłownika i działa na jego membranę. Siła wytwarzana przez to ciśnienie na membranę jest skierowana przeciwnie do siły sprężyny regulatora. W stanie równowagi obydwu sił, grzybek zaworu pozostaje w niezmiennym położeniu. Przy wszelkich zmianach ciśnienia na wylocie dochodzi do ustalenia się nowego stanu równowagi przez odpowiednie przesunięcie grzybka zaworu pod wpływem siły wywieranej przez membranę na trzpień grzybka i zrównoważenia przez nową wartość siły sprężyny. Wartość ciśnienia zredukowanego na wyjściu zaworu ustala się na żądanym poziomie przez odpowiednie nastawienie napięcia wstępnego sprężyny.

 

Zawór nadmiarowy typu 5610

Wymagane ciśnienie na wlocie regulowane jest przez odpowiednie nastawienie napięcia wstępnego sprężyny zaworu. Ciśnienie sprzed zaworu doprowadzane jest przewodem impulsowym do siłownika i działa na jego membranę, skierowana jest przeciwnie do siły sprężyny regulatora, powodując otwarcie grzybka zaworu w przypadku przekroczenia nastawionej wartości ciśnienia. W stanie równowagi obydwu sił lub mniejszej  wartości siły spowodowanej przez ciśnienie wlotowe, grzybek zaworu pozostaje w położeniu zamkniętym.