Armatura z uszczelnieniem mieszkowym

 
Zawór zaporowy prosty typ 218 M DN 15 ÷ 300
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień z gumy: G
przyłącza – kołnierzowe: K
– do spawania: S
– do spawania: SW
temperatura – do 530 0C
– do 120 0C dla uszczelnienia gumowego
– do 200 0C dla uszczelnienia PTFE
klasa ciśnienia – PN 40
– możliwe wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
napęd pneumatyczny: NP
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 300
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
pierścień siedliska – 1.4370
grzyb 1.4021; 1.4057; 1.0460
pierścień grzyba – 1.4370; PTFE; NBR; guma
mieszek – 1.4541
medium woda, para wodna, substancje cuchnące i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf  
Zawór zaporowy prosty typ 218 MC DN 15 ÷ 100
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
przyłącza – kołnierzowe – standard: K
– kołnierzowe z rowkiem „D”: D
temperatura – do 450 0C
klasa ciśnienia – PN 40
– możliwe wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
napęd pneumatyczny: NP
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.0460: wyk. standard
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 100
– 1.0619: wyk. standard
pierścień siedliska – Stellit
grzyb – 1.4021; 1.0460
pierścień grzyba – Stellit
mieszek – 1.4541
medium woda, para wodna, substancje żrące i cuchnące i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne.
Ze względu na zastosowanie stożkowego grzyba oraz stellitowanych powierzchni uszczelniających zawory te są szczególnie zalecane do chloru.
karta katalogowa pdf  
Zawór zaporowy kwasoodporny typ ZMA 40 DN 15 ÷ DN 300
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień z gumy: G
przyłącza – standardowe – kołnierze
– do spawania S
– do spawania: SW
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych
– do 120 0C dla uszczelnienia gumowego
– do 200 0C dla uszczelnienia PTFE
klasa ciśnienia – PN 40
– możliwe wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
napęd pneumatyczny: NP
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZMA40
1.4404: wyk. ZMB40
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 300
– 1.4308: wyk. ZMA40
– 1.4408: wyk. ZMB40
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZMA40
1.4404: wyk. ZMB40
grzyb
DN 65 ÷ DN 300
– 1.4541: wyk. ZMA40
– 1.4404: wyk. ZMB40
trzpień
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZMA40
1.4404: wyk. ZMB40
trzpień
DN 65 ÷ DN 300
– 1.4541: wyk. ZMA40
– 1.4404: wyk. ZMB40
mieszek – 1.4541
medium kwasy i ługi, substancje żrące i cuchnące oraz inne substancje neutralne ciekłe i gazowe, woda, para wodna, a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf  
Zawór zaporowy typ 412 M DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień z gumy: G
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe – kołnierzowe:
– do spawania: S
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C dla substancji neutralnych
– do 120 0C dla uszczelnienia gumowego
– do 200 0C dla uszczelnienia PTFE
klasa ciśnienia – PN 63
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
pierścień siedliska – 1.4370; STELLIT
grzyb – 1.4021; 1.4057; 1.0460; 1.7335
pierścień grzyba` – 1.4370; STELLIT lub PTFE, NBR, guma
mieszek – 1.4541
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje
karta katalogowa pdf  
Zawór zaporowy typ 530 M DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe – kołnierzowe:
– do spawania S
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
klasa ciśnienia – PN 530
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standardowe
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standardowe
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
pierścień siedliska – 1.4370; Stellit
grzyb – 1.4021; 1.4057; 1.0460; 1.7335
mieszek – 1.4541
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf