Armatura na ciśnienie PN 63; 100; 160

 
Zawór zaporowy typ 412 DN 15 ÷ 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 63
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4028: wyk. standard
– 1.4028: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.0460: wyk. standard
– 1.0460: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
Uwaga: możliwe inne wykonania materiałowe
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy z grzybem regulacyjnym typ 412R DN 15 ÷ 200
konstrukcja wykonanie grzyba i pierścienia grzyba – standardowy: R
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 63
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4028: wyk. standard
– 1.4028: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.0460: wyk. standard
– 1.0460: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy typ 422 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 100
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk.. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4028: wyk. standard
– 1.4028: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.0460: wyk. standard
– 1.0460: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy z grzybem regulacyjnym typ 422 R DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja wykonanie grzyba i pierścienia grzyba – standardowy: R
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 100
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk.. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4028: wyk. standard
– 1.4028: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.0460: wyk. standard
– 1.0460: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy, zaporowo-regulacyjny kwasoodporny typ ZSA 100 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– regulacyjny: R, RR, Q
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C)
klasa ciśnienia – PN 100
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.4541: wyk. ZSA 100
– 1.4404: wyk. ZSB 100
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.4308: wyk. ZSA 100
– 1.4408: wyk. ZSB 100
grzyb
DN 15 ÷ DN 40
– 1.4541: wyk. ZSA 100
– 1.4404: wyk. ZSB 100
grzyb
DN 50 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZSA 100
– 1.4404: wyk. ZSB 100
medium kwasy i ługi,woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny typ 454 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 63
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.4541: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 200
– 1.4028; 1.4057; 1.0460; 1.7335
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne, gazy ziemne
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy, zaporowo-regulacyjny kątowy typ 455 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień STELLIT: L
– regulacyjny: R; RR; Q
– trzpień tytan: T
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 63
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4028: wyk. standard
– 1.4028: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.0460: wyk. standard
– 1.0460: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny typ 464 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 100
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 200
– 1.4028; 1.4057; 1.0460; 1.7335
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne.
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowo-zwrotny typ 469 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 63
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 250
– 1.4028; 1.4057; 1.0460; CW306G
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy typ 530 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
klasa ciśnienia – PN 160
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4028: wyk. standard
– 1.4028: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.0460: wyk. standard
– 1.0460: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne.
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy z grzybem regulacyjnym typ 530 R DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy: R
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
klasa ciśnienia – PN 160
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4028: wyk. standard
– 1.4028: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.0460: wyk. standard
– 1.0460: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny typ 564 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
klasa ciśnienia – PN 160
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 200
– 1.4028; 1.4057; 1.0460; 1.7335
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne.
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy typ 422 M DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– pierścień STELLIT: L
– pierścień gumowy: G
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 560 0C
– dla uszczelnienia gumowego < 120 0C
– dla uszczelnienia PTFE < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 100
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.0619: wyk. standard
– 1.5419: wyk. U
– 1.7357: wyk. A
grzyb
DN 15 ÷ DN 200
– 1.4028; 1.4057; 1.0460; 1.7335
medium woda, para wodna, substancje żrące i cuchnące oraz inne neutralne ciekłe i gazowe a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy, zaporowo-regulacyjny kwasoodporny typ ZKA 63 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– regulacyjny: R; RR; Q
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 63
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.4541: wyk. ZKA63
– 1.4404: wyk. ZKB63
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.4308: wyk. ZKA63
– 1.4408: wyk. ZKB63
grzyb
DN 15 ÷ DN 40
– 1.4541: wyk. ZKA63
– 1.4404: wyk. ZKB63
grzyb
DN 50 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZKA63
– 1.4404: wyk. ZKB63
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy, zaporowo-regulacyjny typ ZKA 100 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
– regulacyjny: R; RR; Q
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 100
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 40
– 1.4541: wyk. ZKA100
– 1.4404: wyk. ZKB100
kadłub, pokrywa
DN 50 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZKA100
– 1.4404: wyk. ZKB100
grzyb
DN 15 ÷ DN 40
– 1.4541: wyk. ZKA100
– 1.4404: wyk. ZKB100
grzyb
DN 50 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZKA100
– 1.4404: wyk. ZKB100
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy, zaporowo-regulacyjny typ ZKA 160 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 160
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZKA160
– 1.4404: wyk. ZKB160
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4308: wyk. ZKA160
– 1.4408: wyk. ZKB160
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZKA160
– 1.4404: wyk. ZKB160
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZKA160
– 1.4404: wyk. ZKB160
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny kwasoodporny typ ZZA 63 DN 15 ÷ DN 200

 

konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 63
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA63
– 1.4404: wyk. ZZA63
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4308: wyk. ZZA63
– 1.4408: wyk. ZZA63
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA63
– 1.4404: wyk. ZZA63
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZZA63
– 1.4404: wyk. ZZA63
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny kwasoodporny typ ZZA 100 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień z PTFE: P
– pierścień z NBR: N
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 100
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA100
– 1.4404: wyk. ZZA100
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4308: wyk. ZZA100
– 1.4408: wyk. ZZA100
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA100
– 1.4404: wyk. ZZA100
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZZA100
– 1.4404: wyk. ZZA100
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny kwasoodporny typ ZZA 160 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – kołnierzowe
– do spawania: S; SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C
klasa ciśnienia – PN 160
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA160
– 1.4404: wyk. ZZA160
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4308: wyk. ZZA160
– 1.4408: wyk. ZZA160
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA160
– 1.4404: wyk. ZZA160
grzyb
DN 65 ÷ DN 200
– 1.4541: wyk. ZZA160
– 1.4404: wyk. ZZA160
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf