Armatura na ciśnienie PN 250

 
Zawór zaporowy prosty typ 648 DN 15 ÷ 150
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe do spawania: S
– kołnierzowe: K
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 600 0C
klasa ciśnienia – PN 250
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
napęd pneumatyczny: NP
materiały
kadłub
DN 10 ÷ DN 150
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
– 1.7380: wyk.: B
– 1.7715: wyk.: C
pokrywa – 1.7335: DN 15 ÷ DN 25
– 1.7357: DN 32 ÷ DN 150
grzyb
DN 15 ÷ DN 150
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
– 1.7380: wyk. B
1.7715: wyk. C
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy prosty typ 648 T(niektóre elementy wykonane z tytanu) DN 15 ÷ 150
konstrukcja
wykonanie grzyba i pierścienia grzyba
– standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe do spawania: S
– kołnierzowe: K
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 600 0C
klasa ciśnienia – PN 250
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
napęd pneumatyczny: NP
materiały
kadłub
DN 10 ÷ DN 150
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
– 1.7380: wyk.: B
– 1.7715: wyk.: C
pokrywa – 1.7335: DN 15 ÷ DN 25
– 1.7357: DN 32 ÷ DN 150
grzyb
DN 15 ÷ DN 150
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
– 1.7380: wyk. B
1.7715: wyk. C
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowo-regulacyjny typ 673 DN 15 ÷ DN 200
konstrukcjawykonanie grzyba i pierścienia grzyba – standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe do spawania: S
– kołnierzowe: K
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 600 0C
klasa ciśnienia – PN 250
wyposażenie dodatkowe – napęd AUMA: NA
– napęd NWA: NW
– napęd MODACT: NM
napęd pneumatyczny: NP
materiały
kadłub
DN 15 ÷ DN 150
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
– 1.7380: wyk.: B
– 1.7715: wyk.: C
pokrywa – 1.7335: DN 15 ÷ DN 25
– 1.7357: DN 32 ÷ DN 150
grzyb
DN 15 ÷ DN 150
– 1.0460: wyk. standard- 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
– 1.7380: wyk. B
1.7715: wyk. C
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny typ 481 DN 15 ÷ DN 125
konstrukcjawykonanie grzyba i pierścienia grzyba – standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe do spawania: S
– kołnierzowe: K
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 600 0C
klasa ciśnienia – PN 250
materiały
kadłub, pokrywa samouszczelniająaca
DN 15 ÷ DN 125
– 1.0460: wyk. standard
– 1.5415: wyk. U
– 1.7335: wyk. A
– 1.7380: wyk.: B
– 1.7715: wyk.: C
pierścień siedliska
DN 15 ÷ DN 125
– BT9; 1.4370; STELLIT
grzyb
DN 15 ÷ DN 125
– 1.4021; 1.0460
pierścień grzyba
DN 15 ÷ DN 125
– 1.4370; STELLIT
medium woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje
karta katalogowa pdf
Zawór zaporowy kwasoodporny typ ZSA 250 DN 15 ÷ DN 125
konstrukcjawykonanie grzyba i pierścienia grzyba – standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe do spawania: S
– kołnierzowe: K
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C)
klasa ciśnienia – PN 250
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 65
– 1.4541: wyk. ZSA 250
– 1.4404: wyk. ZSB 250
kadłub, pokrywa
DN 80 ÷ DN 125
– 1.4308: wyk. ZSA 250
– 1.4408: wyk. ZSB 250
grzyb
DN 15 ÷ DN 65
– 1.4541: wyk. ZSA 250
– 1.4404: wyk. ZSB 250
grzyb
DN 80 ÷ DN 125
– 1.4541: wyk. ZSA 250
– 1.4404: wyk. ZSB 250
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf
Zawór zwrotny kwasoodporny typ ZZA 250 DN 15 ÷ DN 125
konstrukcjawykonanie grzyba i pierścienia grzyba – standardowy
– pierścień STELLIT: L
przyłącza – standardowe do spawania: S
– kołnierzowe: K
– do spawania: SW
– z gwintem wewnętrznym: G
temperatura – do 250 0C dla kwasów i ługów
– do 550 0C dla substancji neutralnych (dla uszczelnienia miękkiego < 200 0C)
klasa ciśnienia – PN 250
materiały
kadłub, pokrywa
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA 250
– 1.4404: wyk. ZZB 250
kadłub, pokrywa
DN 65 ÷ DN 125
– 1.4308: wyk. ZZA 250
– 1.4408: wyk. ZZB 250
grzyb
DN 15 ÷ DN 50
– 1.4541: wyk. ZZA 250
– 1.4404: wyk. ZZB 250
grzyb
DN 65 ÷ DN 125
– 1.4541: wyk. ZZA 250
– 1.4404: wyk. ZZB 250
medium kwasy i ługi, woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne
karta katalogowa pdf